ಜಾಗಿಂಗ್’ಗಿಂತ ವಾಕಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್..!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುವಜನತೆಯು ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೂ ಸಹ   ಮ್ಯಾರ್‌ಥಾನ್‌‌ನಂತಹ ಗೇಮ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಜಾಗಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ

Read more