ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎನ್ ನೌಕೆಗಾಗಿ 3 ಶತ ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ-ಭಾರತ ಸಹಿ

ನವದೆಹಲಿ,ಮಾ.7- ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾಮೂರನೆಯ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆ (ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎನ್)ಗಾಗಿ 3 ಶತ ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಇಂದು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದು, 2025ರ ವೇಳೆಗೆ

Read more