26 ಟನ್ ತೂಕದ ಟ್ರಕ್ ಎಳೆದ ರಷ್ಯಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ..!

ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ-ಸಾಮಥ್ರ್ಯ ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭೂಮಂಡಲದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದ ರಷ್ಯಾದ ಎಲ್‍ಬ್ರುಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಅಗಾಧ ಬಲ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಲಭೀಮನ

Read more