‘ನಾನು ಅಮೀರ್ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ, ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇನೆ’ : ಸಲ್ಮಾನ್

ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ.. ಆದರೆ ವೃತ್ತಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇನೆ- ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‍ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಮೀರ್‍ಖಾನ್

Read more