ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಪೈಲಟ್ ಸರಳಾ ಟಕ್ರಾಲ್ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಇಂದು

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾ.15- ಭಾರತದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಪೈಲೆಟ್ ಎಂದೇ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಸರಳಾ ಟಕ್ರಾಲ್ ಅವರ 11ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಇಂದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ

Read more