ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ಬಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ

ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ಬಲ(ಎಸ್’ಎಸ್,ಬಿ)ದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ – 181 ಹುದ್ದೆಗಳ

Read more