ಬಸ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ, ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಬಾಲಕಿ..!

ರಿಯಾದ್(ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ), ಮೇ 12- ಶಾಲಾ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದಾಗ, ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ವಾಹನವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತ ತಪ್ಪಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಘಟನೆ ಸೌದಿ

Read more