ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಪದ ಪದವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೂಚನೆ

ನವದೆಹಲಿ(ಪಿಟಿಐ), ಫೆ.11- ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ರಾಜ್ಯವಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದಾಯದ (ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು) ಪದವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕುರಿತು ಇನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

Read more