ದ್ವೀಪದಂತಿರುವ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವು-ಚೇಳು, ಕಪ್ಪೆ-ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಠ-ಆಟ..!

ತುಮಕೂರು, ನ.6- ಈ ಶಾಲೆ ದ್ವೀಪವಿದ್ದಂತೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಇಡೀ ಶಾಲೆ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾವು-ಚೇಳು , ಕಪ್ಪೆ ಮತ್ತಿತರ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳೊಂದಿಗೆ

Read more