ಸಿಎಂ ಮುಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಪೋರಿ

ತುರುವೇಕೆರೆ, ಜು.1- ಅಂಕಲ್ ನಾವು ಓದುತ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಕೂಲ್ ರಸ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂದರಂತೂ ಯಾರೂ ಓಡಾಡದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಬಹುತೇಕ ಬಡಾವಣೆಯ

Read more