ಸೆಬಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ

ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್’ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಸೆಬಿ) ಎ – ಗ್ರೇಡ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ (ಜನರಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ಟ್ರೀಮ್

Read more