ಮಲೆನಾಡಿಗರಿಗೆ ನೇಣು ಕುಣಿಕೆಯಾದ ಸೆಕ್ಷನ್ 17 ಹಾಗೂ 14ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಅಗತ್ಯ

#ಜಾದೂಗಾರ್ ನಿಶ್ಚಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲೆನಾಡು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 17 ಮತ್ತು 14ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಲೆನಾಡನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಿದೆ.  ಎನ್‍ಜಿಒಗಳ ಹಸಿರು

Read more