ಮೋದಿ ..ಮೋದಿ… ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಹೊಡೀಬೇಕು : ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ

ಹಾಸನ. ಮಾ.24 : ಮೋದಿ‌…ಮೋದಿ‌ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ …. ಹೀಗೆಂದು ‌ಕರೆ‌ ಕೊಟ್ಟವರೂ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಾ ….ಸ್ವತಃ ‌ಅರಸೀಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಂ.ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ. ಈ

Read more