ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ನಾಯಿಗೆ ಹಸಿ ಮಾಂಸದ ಆಹಾರ ಆರೋಗ್ಯಕರವೇ..?

ನಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರಿಟ್ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಯೇ? ಅದರ ಆರೈಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಬಲ್ಲ ಆಹಾರ ಮಾತ್ರ ನೀಡಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವಿದ್ದರೆ ನಾಯಿಗಳಿಗೂ

Read more