ಸಿದ್ಧರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ 900 ಸಂಜೀವಿನಿ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು..!

ತುಮಕೂರು, ಜೂ.10- ಜಿಲ್ಲಾಯ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದರಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಗುಣವುಳ್ಳ ಮರ-ಗಿಡಗಳು ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 900 ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಯಲ್ಲೊಂದು

Read more