ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅರ್ಪಣೆ

ತುಮಕೂರು, ಅ.27- ಆತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ನುರಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹೃದಯ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತುಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮೆಡಿಕಲ್

Read more