ತಮಿಳಿನ `ಮೆಟ್ರೋ’ ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ‘ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ’

ಈ ಹಿಂದೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ಚಿತ್ರ `ಮೆಟ್ರೋ’ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರೀಮೇಕ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ

Read more