ಬೇಸಿಗೆಯ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ

ಬೇಸಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಫಂಗಸ್​ ಇನ್​ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್​ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಆಯ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾರಂಬ ಕೂಡ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೇ

Read more