ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕರ್, ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಹಾಜರ್.. !

ಗಾಂಧಿನಗರ, ಜ.10-ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರೂ ತಾಯಿಗೆ ಮಗ. ತಮ್ಮ ಮಾತೆಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತೃ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಸವಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ

Read more