ಸ್ನೇಕ್ ಸಿಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಬೆಂಗಳೂರು..?

ಬೆಂಗಳೂರು, ನ.25- ಉದ್ಯಾನ ನಗರದ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರಣ್ಯ ನಾಶ, ಕೆರೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿ, ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಮನೆ, ಶಾಲೆ, ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾಡೆ ಹಾವುಗಳೆ

Read more