ಮೊದಲನೇ ಸಂಸಾರ ಚನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು, ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರಿಗೆ 2ನೇ ಮದುವೆ ಬೇಕಿತ್ತಾ..?

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ.25- ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿವೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಅಗತ್ಯವೇನಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ

Read more