ವಿಮಾನದಲ್ಲೂ ಪಸರಿಸಲಿದೆ ಸನ್ನಿ ‘ಸುಗಂಧ’

ಸೆಕ್ಸ್ ಬಾಂಬ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ಫೈಸ್ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸನ್ನಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿರುವ ಲಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯ

Read more