ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಚಿತ್ರವಾಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟ

ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಕೊಂಡಿ ಯಾಗಿ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಂತಹ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಚಾರಕರ್ತ ದಿ.ಡಿ.ವಿ.ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಚಿತ್ರವಾಣಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 25ವರ್ಷ

Read more