250 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಯತಿಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪುಳಕ

ಉಡುಪಿ, ಮೇ 29- ಅದೊಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪುಳಕ. 250 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. ಇದ್ದ ಕತ್ತಲೆಯ ಛಾಯೆ ಹರಿದು ಹೋದ ದಿನ..!

Read more