ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೌಕಾ ಪಡೆಯಿಂದ 24 ಬೆಸ್ತರ ಬಂಧನ

ರಾಮೇಶ್ವರಂ, ಮಾ.5– ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜಲಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಬೆಸ್ತರು ಮತ್ತು ದ್ವೀಪರಾಷ್ಟ್ರದ ನೌಕಾಪಡೆ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಗಡಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಲಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ

Read more

ಜಲಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಸಂಘರ್ಷ : 3,500 ಬೆಸ್ತರನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ ಓಡಿಸಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೌಕಾಪಡೆ

ರಾಮೇಶ್ವರ, ಜ.5-ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜಲಗಡಿ ಬಳಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೀನುಗಾರರು ಮತ್ತು ದ್ವೀಪರಾಷ್ಟ್ರದ ನೌಕಾಪಡೆ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ದ್ವೀಪರಾಷ್ಟ್ರದ ನೌಕಾದಳದವರು 3,500 ಮೀನುಗಾರರನ್ನು

Read more