ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಪ್ರಕಾಶಂ ಮುಂದುವರಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ನ.8-ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಎಸ್.ಎಸ್. ಪ್ರಕಾಶಂ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟು 30 ಜನರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶಾಂತ ಕುಮಾರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ

Read more