ನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಎನ್‍ಜಿಒಗಳಿಂದ ಉಂಡೆನಾಮ..!

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ.6- ಏನೇ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರೂ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 15 ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದಷ್ಟೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 700 ನಾಯಿಗಳಿಗೆ

Read more