ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮತ್ತೊಂದು ‘ಸುದ್ದಿ’ ಚಾನಲ್

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅ.9– ಸಾಮಾಜ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹುಳುಕುಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು

Read more