ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜದಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ..?

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯೆಂದರೆ ಕೇವಲ ನೋಡಲು ಮಾತ್ರ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಬೀಜದಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯಷ್ಟೇ ತೆಗೆಯಬಹುದು ಎಂದೇ ಹಲವಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜದಲ್ಲಿನ ಕೆಲ

Read more