ಮೋದಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೂಚನೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಏ.15- ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಜೀವನ ಕುರಿತ ಪಿಎಂ ಮೋದಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ್ದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ

Read more