ಎಳೆನೀರು ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅರೋಗ್ಯಕರ ಪಾನೀಯ..!

ಎಳೆನೀರು ಅಮೃತದ ಪ್ರತಿರೂಪ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚದಾಗ ಜನರು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಳನೀರಿನ ಸೇವನೆ ಅತಿ

Read more