ಎಸ್’ವಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್’ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್’ಆರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ

ಶಾಮ್ ರಾವ್ ವಿಠ್ಠಲ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ (ಎಸ್’ವಿಸಿ) ಬ್ಯಾಂಕ್’ನಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಗದ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಕ್ಲೆರಿಕಲ್ ಗ್ರೇಡ್’ನ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ (ಸಿಎಸ್’ಆರ್)

Read more