ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ 8 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 55 ಡೋನಟ್’ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ..!

ಅಮೆರಿಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಪ್ರಸಿದ್ದ ಆಹಾರಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಅನೇಕರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್-ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೋನಟ್

Read more