ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗಾಯಾಳುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ : ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ , ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ

ಸರಣಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಾರಥ್ಯದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಗಾಯಾಳುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆನೋವಾಗಿದ್ದರೂ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಂತಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ

Read more