ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಯಾಜ್ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ..!

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ.21- ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಇದೀಗ ಸಿಯಾಜ್ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರು ಇದಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ರೂಪಿತವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಸಿಯಾಜ್ ಕಾರು ಕೆ15

Read more