ಮೊಟೊ ಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‍ಫೋನ್‍ ವಿಶೇಷತೆಗಳು

ಮೊಟೊರೊಲಾ ಸದಾ ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‍ಫೋನ್‍ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮೊಟೊ ಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟದ

Read more