ಮತ್ತೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಚೀನಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆ..!

ಬಿಜಿಂಗ್, ಅ.18- ಚೀನಾ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿಯ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೂಗುಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿವೆ. ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ

Read more