ಇದೇನು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರನೋ, ಹಳೇ ಸರ್ಕಾರನೋ….?

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜು.3- ಇದೇನು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರವೋ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರವೇ ಮುಂದುವರೆದಿದೆಯೋ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕ

Read more