ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲಿವೆ ಅನೇಕ ಸುಂದರ ದ್ವೀಪಗಳು..!

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೂ ಮಂಡಲದ ಉಷ್ಣಾಂಶ, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲಗಳ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲದೆ. ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೂ ಅಪಾಯವನ್ನು

Read more