ಟಿಪ್ಪು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೀಸಲಿಡುವಂತೆ ವಾಟಾಳ್ ಒತ್ತಾಯ

ಬೆಂಗಳೂರು, ನ.20- ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಗಾರ, ವೀರ ಸೇನಾನಿ ಟಿಪ್ಪು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು, ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರುವವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ

Read more