ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (09-12-2019- ಸೋಮವಾರ )

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಲೋಭಕ್ಕೆ ವಶನಾದವನು ಹಣವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ; ವಿಪತ್ತನ್ನು ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಬೆಕ್ಕು ಹಾಲನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆಯೇ ವಿನಾ ದೊಣ್ಣೆ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ? # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (08-12-2019- ಭಾನುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಕೇವಲ ಮೂರೇ ಇವೆ. ಜಲ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು. ಆದರೆ ಮೂರ್ಖರು ಕಲ್ಲಿನ ಚೂರುಗಳನ್ನು ರತ್ನ ಅಥವಾ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (07-12-2019- ಶನಿವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವವನ್ನು ಮೃತ್ಯು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (06-12-2019- ಶುಕ್ರವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಬಹಳ ಪುಣ್ಯಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆದೂ ಸಹ ನಾನು ಧರ್ಮಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಜೀವಿಯು ಪಶ್ಚತ್ತಾಪಡುತ್ತಾನೆ -ಗರುಡಪುರಾಣ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (05-12-2019- ಗುರುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಣ್ಣು , ಗೆಡ್ಡೆ ಮೊದಲಾದ ಋಷಿಗಳ ಆಹಾರ ದಿಂದಲೂ ಬಾರದ ಫಲ ಮಾಂಸವನ್ನು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.  –ಮನುಸ್ಮೃತಿ # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (04-12-2019- ಬುಧವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಮನುಷ್ಯನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಅವನು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ತಾನೂ ಮಲಗಿರುತ್ತದೆ. ಎದ್ದು ನಿಂತವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ; ಓಡುವವನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಓಡುತ್ತದೆ. –ಸುಭಾಷಿತಸುಧಾನಿಧಿ #

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (03-12-2019- ಮಂಗಳವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಬಯಸದೆ ಇದ್ದರೂ ದುಃಖಗಳು ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತವೋ ಸುಖಗಳೂ ಹಾಗೆಯೇ ಎಂದು ನಾನು ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ. ದುಃಖದಲ್ಲಿ ದೈನ್ಯ ಒಂದು ಅಧಿಕ. –ಸುಭಾಷಿತಸುಧಾನಿಧಿ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (02-12-2019- ಸೋಮವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸುಖವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಂಡಿತ್ಯದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸುಖವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಕೃಪಾಳುವಿಗೆ ದುಃಖವಾಗಲು ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ.  –ಬೋಧಿಚರ್ಯಾವತಾರ # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (01-12-2019- ಭಾನುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕಾದಾಗ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ್ದನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಾನೇ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ? ಸಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.  -ಗರುಡಪುರಾಣ #

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (30-11-2019- ಶನಿವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಕ್ಷಮಾಶೀಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೋಷ ಉಂಟು; ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಏನೆಂದರೆ, ಕ್ಷಮಾಶೀಲನನ್ನು ಜನರು ಅಸಮರ್ಥನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ.  –ಮಹಾಭಾರತ # ಪಂಚಾಂಗ : ಶನಿವಾರ , 30.11.2019

Read more