ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (08-10-2019-ಮಂಗಳವಾರ )

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದ ದುಂಬಿಯು ಸಂಪಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಸಂಪಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸುವಾಸನೆಯಾಗಿಲ್ಲವೆ? ದುಂಬಿಗೆ ಅದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆ! ದೈವೇಚ್ಛೆ ದೊಡ್ಡದು. -ಸಮಯೋಚಿತಪದ್ಯಮಾಲಿಕಾ

Read more