ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (24-09-2019-ಮಂಗಳವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗೌರವ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಹೊರತು ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದಲ್ಲ. ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೋಡ ಆಕಾಶವನ್ನೇರಿ ನಿಂತಿದೆ. ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಮುದ್ರ ಕೆಳಗಿದೆ.  -ಸುಭಾಷಿತರತ್ನ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (23-09-2019-ಸೋಮವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಕೆರೆಗೆ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದರೆ ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬ ದುಃಖವಾದರೆ ಅಳುವುದರ ಮೂಲಕ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (22-09-2019-ಭಾನುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಹುಟ್ಟುವಾಗ, ಮುಳುಗುವಾಗ, ಗ್ರಹಣಹಿಡಿದಾಗ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಆಕಾಶಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನೋಡಬಾರದು. -ಮನುಸ್ಮೃತಿ # ಪಂಚಾಂಗ : ಭಾನುವಾರ, 22.09.2019 ಸೂರ್ಯ ಉದಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (20-09-2019-ಶುಕ್ರವಾರ )

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ, ಮಾತಿನಲ್ಲೂ , ಶರೀರದಲ್ಲೂ ಪುಣ್ಯವೆಂಬ ಅಮೃತದಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿ, ತಮ್ಮ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಉಪಕಾರಗಳಿಂದ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇತರರ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಗುಣಗಳನ್ನೂ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (19-09-2019-ಗುರುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಶತ್ರುವಿಗಾಗಲಿ, ಬೆಂಕಿಗಾಗಲಿ, ಸರ್ಪಕ್ಕಾಗಲಿ, ಸಿಡಿಲಿಗಾಗಲಿ ಅಷ್ಟು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವು ಸದಾ ಇವನನ್ನು ಪೀಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. #

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (18-09-2019-ಬುಧವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಸಾವಿರ ಹಸುಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕರು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಸೇರುವುದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದವನನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. -ಪಂಚತಂತ್ರ # ಪಂಚಾಂಗ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (17-09-2019-ಮಂಗಳವಾರ )

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಇತರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲೆಂದು ಬಯಸುವ ಒಳ್ಳೆಯವನು ನಾಶವೊದಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗಲೂ ಕೊಡಲಿಯ ಬಾಯನ್ನು ಸುವಾಸನೆಯುಳ್ಳದ್ದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  -ಸುಭಾಷಿತಸುಧಾನಿಧಿ #

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (16-09-2019-ಸೋಮವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಭಿಕ್ಷಾನ್ನವೇ ಆಹಾರ. ಆ ನೀರಸವಾದ ಆಹಾರವೂ ಒಂದು ಹೊತ್ತು. ಭೂಮಿಯೇ ಹಾಸಿಗೆ. ತನ್ನ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳೇ ಸೇವಕರು. ನೂರು ಚೂರುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಳೆಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (15-09-2019-ಭಾನುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಶಬ್ದಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ್ದು. ಆಯುಸ್ಸೋ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾದದ್ದು; ತೊಂದರೆಗಳೋ ಅಪಾರವಾಗಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅಸಾರವಾದದ್ದನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಸಾರವಾದುದನ್ನು ನೀರಿನ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹಾಲನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಹಂಸವು

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (14-09-2019-ಶನಿವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಯೂ ವಾಸುಕಿ ಗಾಳಿಯನ್ನೇ ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಾತ್ಮರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಸಹ ತನ್ನ ತನ್ನ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕನುಸಾರವಾದ ಫಲವೇ ದೊರಕುವುದು.  -ಸುಭಾಷಿತಸುಧಾನಿಧಿ #

Read more