ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (27-06-2019-ಗುರುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ದೊಡ್ಡವರೊಡನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೂಡುವವನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ವಿಪತ್ತೇ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಸೀಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಆನೆಗಳ ದಂತಗಳ ಭಂಗವೂ ಶ್ಲಾಘ್ಯವಾದುದೇ ಸರಿ.  -ಪಂಚತಂತ್ರ # ಪಂಚಾಂಗ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (26-06-2019-ಬುಧವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಗೊಲ್ಲನಿಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಹಸುಗಳು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಲ್ಲದೆ ಚದುರಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜನಿಲ್ಲದ ಪ್ರಜೆಗಳು ರಕ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾರೆ. -ಪ್ರತಿಮಾನಾಟಕ # ಪಂಚಾಂಗ : ಬುಧವಾರ, 26.06.2019

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (25-06-2019-ಮಂಗಳವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಬೃಹಸ್ಪತಿಯಷ್ಟು ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಆ ಮಾತು ನೀತಿಯಿಲ್ಲದವನ ಉದ್ಯೋಗದಂತೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. -ಕಿರಾತಾರ್ಜುನೀಯ # ಪಂಚಾಂಗ : ಮಂಗಳವಾರ, 25.06.2019 ಸೂರ್ಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (24-06-2019-ಸೋಮವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ಹೊಳಪು ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಯಾರೂ ಮೀರಲಾಗದ ಈಶ್ವರನ ತಲೆಯನ್ನೇ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (23-06-2019-ಭಾನುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬಲವಿಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಲವಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಡುಗಿತು. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೋಯಿತು. ಹಲ್ಲು ಶಿಥಿಲವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬದುಕುವ ಆಸೆ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (22-06-2019-ಶನಿವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಸೋಮಾರಿತನವು ಮನುಷ್ಯರ ಶರೀರದೊಳಗೇ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಸಮ ನಾದ ಬಂಧುವೂ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರು ವವನು ಎಂದೂ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ.

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (21-06-2019-ಶುಕ್ರವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಶಿವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾವು ಹುಟ್ಟುಗಳ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಮೋಹವಿಲ್ಲ, ಕಾಮವಿಕಾರಗಳಿಲ್ಲ, ಸಂಗದೋಷವಿಲ್ಲದಿರುವ ನಿರ್ಜನವಾದ ಕಾಡು ಇದೆ. ವೈರಾಗ್ಯವಿದೆ. ಇನ್ನು

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (20-06-2019-ಗುರುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ವಾಯು, ಅಗ್ನಿ, ಆಕಾಶ, ಭೂಮಿ, ಜಲ, ಹೃದಯ, ಯಮ, ಅಹೋರಾತ್ರಿಗಳು, ಎರಡು ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಪುರುಷ- ಇವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (19-06-2019-ಬುಧವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೆಲಸವು ಧರ್ಮಸಾಧನೆಗೆ ಅಲ್ಲವೋ ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲವೋ, ಅಥವಾ ಪೂಜ್ಯರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲವೋ, ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಬದುಕಿದ್ದರೂ ಸತ್ತಂತೆಯೇ -ಭಾಗವತ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (18-06-2019-ಮಂಗಳವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಕೊಡುವುದು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಗುಟ್ಟನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಮತ್ತೆ ಕೇಳುವುದು, ಊಟ ಮಾಡುವುದು, ಮಾಡಿಸುವುದು- ಇವು ಆರೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು. -ಪಂಚತಂತ್ರ # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more