ತುಮಕೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೊರೆ ಇಲ್ಲದ ಉಳಿತಾಯ ಬಜೆಟ್..!

ತುಮಕೂರು, ಏ.9- ತುಮಕೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕ್ರೂಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 250.66 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು

Read more