ಐಸಿಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಶಾಖೆಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಬಂಧ

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ, ಮೇ. 15- ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇರಾಕ್ ಅಂಡ್ ಸಿರಿಯಾ (ಐಎಸ್‍ಐಎಸ್ ಅಥವಾ ಐಸಿಸ್) ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ

Read more