ಯುಎನ್‍ಎಸ್‍ಸಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕ್ರಮ : ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಯತ್ನ

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಮಾ.30-ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ (ಯುಎನ್‍ಎಸ್‍ಸಿ) ಸುಧಾರಣೆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ತಾವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಇರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಆಗಿರುವ ನಿಕ್ಕಿ ಹ್ಯಾಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುವ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ

Read more