ಗೆಲವಿನ ಗುಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನೋಮಿ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್‍ ಮಹಿಳಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸೋಕಾ

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಸೆ.16- ರಾಜಕೀಯ ದೂರವಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಎಂದು ಜನರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಗೆದ್ದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ

Read more