ಬೆಂಗಳೂರಿಗರೇ, ಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆದೀರಿ ಜೋಕೆ..!

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ.19- ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳೇ ಎಚ್ಚರ….. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಂದರಿಂದ ಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆದರೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಭಾರೀ ದಂಡ…! ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಕಸ

Read more