ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ರೋಚಕ ಜೀವನದ ಜರ್ನಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಧನೆ

ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು 1924, ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಕ್ರಿಸ್‍ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಜನಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಪೂರ್ವ ಯೋಗದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ

Read more