ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ

ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ :  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಸಕ ಶಾಸಕ ಕೆ.ವಸಂತಬಂಗೇರಾ ಅವರನ್ನು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಗರಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

Read more